สำหรับสมาชิก

294974
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
199
218
840
289663
7002
9463
294974
หมายเลขไอพี: 34.230.9.187
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2022-01-19 19:54:11

กองคลัง

 • รจนย
           นางรจนัย  จันทะเสน
         (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 •           โทร.083-7451123
 • k1  
     นางกัญญาณัฐ ไชยโชติ
        (นักวิชาการพัสดุ)
 •       โทร.095-4685954
 
 • นางสาวมนดา ดวงพรม นกวชาการเงนและบญช
        นางสาวมนิดา  ดวงพรม
      (นักวิชาการเงินและบัญชี)
 •          โทร.086-2558055
 • นางสาวกมลวรรณ บญเกง จนท.พสด
   นางสาวกมลวรรณ บุญเกิ่ง 
      (เจ้าพนักงานพัสดุ)
 •     โทร.089-2315514
 •    k2
     นางสาวจุฑามาศ พรหมโลก
       (เจ้าพนักงานการเงินฯ)
 •        โทร.087-9168250
 • 006
    นางสาวฐณิชา บุษบา
  (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ)
 •      โทร.091-7808554
 •  k3
     นางสาวสุพัฒน์ พลาธรณ์
     (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บฯ)
 •         โทร.089-6260167
 

   

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180