สำหรับสมาชิก

295037
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
262
218
903
289663
7065
9463
295037
หมายเลขไอพี: 34.230.9.187
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2022-01-19 21:14:06

โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบต.ตำแย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุห์  ได้จัดทำโครงการศรีสะเกษ

พัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีกลุ่มเป้าหมายบ้านตำแย  หมู่ที่  13 

ในวันที่  20 - 23 สิงหาคม 2563

39

40

 

จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

อบต.ตำแย ร่วมกับ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สถานศึกษา  และประชาชนชาวตำบลตำแย  

ได้ร่วมกันดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563

ณ ป่าโนนละเอาะ (ป่าห้วยทา)

50

51

 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

อบต.ตำแย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแซง  ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยออกฉีดพ่นหมอกควันทั้ง  15  หมู่บ้าน

28

29

ร่วมสร้างบ้านผูู้ยากจน ยากไร้ บ้านอะลาง หมู่ 6

อบต.ตำแย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

และผู้บริจาค ร่วมสร้างบ้านผู้ยากจน ยากไร้ บ้านอะลาง หมู่ 6 

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมสร้างบ้านผูู้ยากจน ยากไร้ บ้านอะลาง หมู่ 6

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

.ตำแย  ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุห์  ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าสุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีกรมพระศรีสวาง-

ควัฒนวรขัตติยราชนารี  โดยออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระหว่างวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2563

30

311 

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180