สำหรับสมาชิก

295024
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
249
218
890
289663
7052
9463
295024
หมายเลขไอพี: 34.230.9.187
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2022-01-19 20:57:27

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง   แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ดาวน์โหลด (ประกาศ)

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

QR Code

 

ดาวน์โหลด (ประกาศ)

 

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก และ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

Untitled

ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย 

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย 

รวมละเอียด ดังนี้

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๗ (เส้นบ้านกลาง-ที่ว่าการอำเภอพยุห์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๗๘-๐๐๑ สายทางเข้าที่ว่าการอำเภอพยุห์

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๗ (เส้นบ้านกลาง - ที่ว่าการอำเภอพยุห์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๗๘-๐๐๑ สายทางเข้าที่ว่าการอำเภอพยุห์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย  อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ  ๑,๗๕๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลาง  ๑,๗๖๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

ดาวน์โหลด (ประกาศ)

ดาวน์โหลด (เอกสารประกวดราคา)

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180