สำหรับสมาชิก

295050
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
275
218
916
289663
7078
9463
295050
หมายเลขไอพี: 34.230.9.187
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2022-01-19 21:30:00

ประกาศผู้ชนะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding)

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ. ๗๘-๐๐๗ สายทางหนองสังข์ - บ้านหนองโสน จากสายบ้านตำแย หมู่ที่ ๑๓ ไปหนองโสน บ้านตำแย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตำแย  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิชัยวัสดุการโยธา ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๓๗๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

ดาวน์โหลด (ประกาศ)

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180