สำหรับสมาชิก

295032
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
257
218
898
289663
7060
9463
295032
หมายเลขไอพี: 34.230.9.187
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2022-01-19 21:11:02

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด 51 -80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระแซง  องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ทวีธนาทรัพย์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

ดาวน์โหลด (ประกาศผู้ชนะ)

 

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180