สำหรับสมาชิก

294975
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
200
218
841
289663
7003
9463
294975
หมายเลขไอพี: 34.230.9.187
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2022-01-19 19:55:33

สำนักงานปลัด

 

 

tum

 •       นางสาววรอนงค์ พันธุลี
           (ปลัด อบต.ตำแย)
 •          โทร.089-7168959
 
 
 •   3. นายวชย ทองเบา ผอ.กองชาง 
          นายวิชัย   ทองเบ้า
            (รองปลัด อบต.)
 •          โทร.089-7168743
 
 •   นางสาวสำรวม รศม หวหนาสำนกงานปลด
           นางสาวสำรวม รัศมี
           (หัวหน้าสำนักปลัด)
 •            โทร.081-6631940
 •         นางสาวสมาพร  วรวิรัช
        (นักพัฒนาชุมชน)
 •       โทร.094-9614793
 •      นางสาวสรยา ทองเบา บคลากร        นางสาวสิริยา  ทองเบ้า
         (นักทรัพยากรบุคคล)
 •        โทร.086-8743384
 •    p3       นายภาณุพงศ์ เทศวงศ์
               (นิติกร)
 •        โทร.085-5051221
 •    p    นางสาวจิรารักษ์ จันทร์ส่อง
   (นักวิเคราะห์นโยบายฯ)
 •     โทร.082-7338453
 •    p5
          นายปฏิวัติ  ไชยสัตย์
              (จพง.ป้องกันฯ) 
 •          โทร.095-1989094
 •    p6
    นายเรืองวิทย์  พรหมโลก
       (เจ้าพนักงานธุรการ)    
 •       โทร.083-4539142
 •    p7
         นายโยทัย พุทธิชนม์
        (ผช.จพง.การเกษตร)
 •         โทร.094-5392425
 •      p8
         นางสาวกรภัฎ อ้อมชมภู
     (ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) 
 •           โทร.098-5947540
 •   p9
       นายวิชัย ไทยสะเทือน
  (พนักงานขับรถฯศูนย์อปพร.)
 •       โทร.089-6772670
 •   p10
         นางณัฐวดี  สอดเสน
            นักการภารโรง
 •        โทร.094-3817308
 •  
         นายชยังกร  ศิลปศร
      (พนักงานขับรถดับเพลิง)
 •        โทร.061-2044640
 •    p11
      นายโรจน์ศักดิ์ แสงทอง

   (พนักงานขับรถฯส่วนกลาง)
 •        โทร.093-0858366
 •   p12
         นายสะวิน  รักษาศิริ
                 (ยาม)
 •        โทร.084-7578927
 •  p13
       นายพิทักษ์  จันทร์ส่อง
          (พนักงานดับเพลิง)
 •        โทร.097-2853297
 •  p14
        นายประยูร  จันทร์ชู   
        (พนักงานดับเพลิง) 
 •        โทร.088-1176217
 •   p15
          นางอุไร  บัวลพบุรี
            (คนงานทั่วไป)
 •       โทร.095-3969386
   
     

 

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180