สำหรับสมาชิก

295043
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
268
218
909
289663
7071
9463
295043
หมายเลขไอพี: 34.230.9.187
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2022-01-19 21:22:45

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   

 •    นางสาวบัวพา  ศรีด้วง
      (ผอ.กองการศึกษา)
 •     โทร.062-7179532
   
 •   นางนภสสร ธรรมวฒนนวก.ศกษา
      นางนภัสสร ธรรมวัฒน์
       (นักวิชาการศึกษา)
 •      โทร.087-7404623
     
       
 
 • E1
      นางสาวสุทธิดา  ดลสุข
        (เจ้าพนักงานธุรการ)
 •        โทร.064-4388555

                      -อัตราว่าง-
          ( ครู )

 

     
 •  22. นางสมศร เรองรง รกษาการหวหนาศนยวดตำแย       นางสมศรี   เรืองรุ่ง
                  ( ครู )
 •        โทร.065-3152061
 • 010       
      นางสาววงษ์จันทร์ จวงจันทร์
  (ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯวัดกระแซง)
 •        โทร.082-1552213
     
 • 24. นางสมจตร วงศา ผดด.ศนยวดตำแย         นางสมจิตร  วงศา
                ( ครู )
 •       โทร.082-1552213
 •    E2
       นางสาววิยะดา ธรรมวัฒน์
              (ผู้ดูแลเด็กฯ)
 •          โทร.094-6970608
 
 • E3
       นางสาววิจิตรตรา สาระ
            (ผู้ดูแลเด็กฯ)
 •       โทร.093-34857961
 
 • 25. น.ส.กนทมา จรงดา ผดด.ศนยวดตำแย         นางกันทิมา  ลันดา
   (ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯวัดตำแย)
 •         โทร.089-7166822

                    

 •                      นางสาวศรัญญา  ภูบาล
 •                  ผช.จพง.พัสดุ (กองการศึกษาฯ)
 •                        โทร.092-7684502

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180