จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

13 ส.ค. 2020 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 104

อบต.ตำแย ร่วมกับ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สถานศึกษา  และประชาชนชาวตำบลตำแย  

ได้ร่วมกันดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563

ณ ป่าโนนละเอาะ (ป่าห้วยทา)